<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=360133424683380&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ตัวชี้วัดที่สำคัญ

PSP
ผู้รวบรวม
ได้มา

ภูมิภาคที่ให้บริการ:

ประเภทวิธีการชำระเงิน:

วีซ่า / มาสเตอร์การ์ด

กระเป๋าเงินออนไลน์

บัตรเติมเงินและบัตรกำนัล

ธนาคารโดยตรง

ตัวแทน

เก็บเงินปลายทาง

Crypto

การชำระเงินมือถือ

บริการชำระเงิน:

ผู้อำนวยความสะดวกในการชำระเงิน

การบริหารความเสี่ยง

การป้องกันการฉ้อโกง

การประมวลผลสกุลเงิน

ขายปลีก

ผู้ปฏิบัติงานบูรณาการ:

0-10

10-50

>50

ปีในการดำเนินธุรกิจ:

<2

3-5

6-10

>10

บทความที่เกี่ยวข้อง

สนใจ ?

ติดต่อ